główna         kontakt
       
   
 
Studia podyplomowe
wapdAktualności 2015

W dniach 10-14 sierpnia 2015 r. z powodu prac administracyjnych, dziekanat będzie nieczynny!


nagroda
 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015

Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
(zmiana do Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia 15 maja 2014 r. )
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t.) zarządza się, co następuje.
W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 ustanawia się 7 kwietnia 2015 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia zaplanowane 7 kwietnia 2015 r. w godzinach 7.00– 12.00 zostaną odpracowane 21 maja 2015 r. od godziny 10.00.
Zajęcia zaplanowane 7 kwietnia 2015 r. w godzinach 12.00 – 21.00
Zostaną odpracowane 22 maja 2015 r. od godziny 10.00.
 
R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal


Od 1 stycznia 2015 roku

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
oraz
Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
zostały przekształcone
w WYDZIAŁ HUMANISTYCZNYSzanowni Pracownicy, Drodzy Studenci
,

Serdecznie zapraszam na wykład Pana prof. dr. hab. Marka Chmaja: Konstytucja – biblia dla narodu czy fikcja ustrojowa, który odbędzie się 23 marca 2015 r.
o godz. 14.00 w auli przy ul. Kwiatkowskiego 6E.

Liczę na Państwa przybycie.

Z poważaniem 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  Rektor

Nadanie tytułu profesora Czesławowi Partaczowi

W dniu  18 lutego 2015 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Wśród nich był nasz wieloletni pracownik profesor Czesław Partacz
.

link do strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


cz

cz2


ORGANIZACJA STUDIÓW (pliki pdf)

REGULAMIN STUDIÓW
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014
Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/201
Zajęcia praktyczne studentów specjalności

Bezpieczeństwo Publiczne


   

 
 
 
Szanowni Państwo    

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, iż moda i zapotrzebowanie na absolwentów studiów humanistycznych wcale nie mija, a wręcz odwrotnie – corocznie można zaobserwować znaczne zainteresowanie tego typu kierunkami. Wpływają one wszechstronny rozwój, otwartość na ludzi i ich problemy, wzmagają wrażliwość poznawczą oraz krytycyzm wobec agresywnego zalewu informacji.

W prowadzeniu kierunków europejskich mamy wieloletnie doświadczenie. Już w roku akademickim 1993/94 do programów wprowadziliśmy wykłady kursowe i monograficzne, nieco później specjalności, m. in. międzynarodową integrację europejską, międzynarodową integrację gospodarczą, marketing międzynarodowy, media i komunikowanie społeczne. Specjalności te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż ukończyło je ponad 800 absolwentów.

Wykorzystując nasze doświadczenia i oczekiwania absolwentów szkół średnich i studiów licencjackich, w 2007 r. utworzyliśmy INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH z kierunkiem studiów: EUROPEISTYKA. Walor tego kierunku polega na zaoferowaniu kandydatom studiów I i II stopnia szeregu atrakcyjnych specjalności, uwzględniających zapotrzebowanie rynku pracy.

Jedną z najważniejszych i popularnych specjalności na I stopniu kierunku Europeistyka jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA, na której kształcimy kadry samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów powiatowych, miejskich i gminnych, a także innych instytucji publicznych.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu, w ubiegłym roku akademickim na studiach II stopnia uruchomiliśmy specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę m.in. w charakterze specjalisty ds. kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji usług społecznych, rzecznika instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych, jak również negocjatora w konfliktach społecznych i politycznych.

Ponadto, na studiach II stopnia, od roku akademickiego 2011/2012 oferujemy nową specjalność – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. W jej ramach przedmioty specjalnościowe, takie jak: obrona cywilna i sytuacje kryzysowe, terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, europejska współpraca transgraniczna i inne. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę lub podwyższyć kwalifikacje w takich zawodach jak: policjant, żołnierz zawodowy, strażnik miejski, pracownik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik, pracownik organizacji pozarządowej i innych. Projektując tę specjalność kierowaliśmy się w pierwszej kolejności oczekiwaniami pracodawców w naszym regionie.

Niezwykle ważna w sylwetce naszego Absolwenta będzie świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności interpretacji i krytycyzmu otaczającej go rzeczywistości: świata, Europy, ojczystego kraju i społeczności lokalnej.

Jesteśmy przekonani, iż proponowany kierunek okaże się praktyczny i przydatny w planowaniu lub dalszym rozwoju kariery zawodowej.

[Rozmiar: 6800 bajtów]
Rekrutacja 2015:
Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ogłasza rekrutację na kierunek EUROPEISTYKA
Informacji udziela Komisja Rekrutacyjna  więcej
 
Główna    ::    O nas    ::    Specjalności    ::    Plany    ::    Rekrutacja    ::    Dyżury i konsultacje    ::    Kontakt