główna         kontakt
       
   
 
Studia podyplomowe
w
prak

Aktualności 2014

REKRUT


The Political Playground: The G20 St. Petersburg Summit in the Polish Media
Marek Rewizorski, Koszalin University of Technology July 14, 2014

http://www.g20.utoronto.ca/analysis/index.html
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/140715-rewizorski.htmlOpis: Pierwsza polska analiza na stronie G8/G20 Research Group, globalnego think tanku, prowadzonego przez Munch School of Global Affairs, jednostkę Uniwersytetu Toronto. Analizę sporządził  dr Marek Rewizorski, politolog, prawnik, ekspert NCN i badacz zajmujący się problematyką międzynarodową i bezpieczeństwem.


OBRONY

UWAGA!!! Studenci

Przypominamy, że prace do obron należy złożyć w terminie do 15.09.2014.

Wyznacza sie dni obron 18,19 - 09.2014Zajęcia praktyczne studentów specjalności

Bezpieczeństwo Publiczne


 

04.02.2014

UWAGA!!! Studenci

Konsultacje pracowników dydaktycznych w sesji egzaminacyjnej znajdują się z zakładce Dyżury i konsultacje.

28.11.2013

UWAGA!!!

Przypominam o konieczności terminowego regulowania należności na rzecz Politechniki Koszalińskiej. Dłużnicy zalegający z zapłatą będą kierowani do sądowej egzekucji zadłużenia.    

Studenci studiów stacjonarnych są proszeni o pilny odbiór decyzji stypendialnych (pozytywnych i negatywnych)w pok. 214A.


ORGANIZACJA STUDIÓW (pliki pdf)

REGULAMIN STUDIÓW
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 


 

 
 
Szanowni Państwo    

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, iż moda i zapotrzebowanie na absolwentów studiów humanistycznych wcale nie mija, a wręcz odwrotnie – corocznie można zaobserwować znaczne zainteresowanie tego typu kierunkami. Wpływają one wszechstronny rozwój, otwartość na ludzi i ich problemy, wzmagają wrażliwość poznawczą oraz krytycyzm wobec agresywnego zalewu informacji.

W prowadzeniu kierunków europejskich mamy wieloletnie doświadczenie. Już w roku akademickim 1993/94 do programów wprowadziliśmy wykłady kursowe i monograficzne, nieco później specjalności, m. in. międzynarodową integrację europejską, międzynarodową integrację gospodarczą, marketing międzynarodowy, media i komunikowanie społeczne. Specjalności te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż ukończyło je ponad 800 absolwentów.

Wykorzystując nasze doświadczenia i oczekiwania absolwentów szkół średnich i studiów licencjackich, w 2007 r. utworzyliśmy INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH z kierunkiem studiów: EUROPEISTYKA. Walor tego kierunku polega na zaoferowaniu kandydatom studiów I i II stopnia szeregu atrakcyjnych specjalności, uwzględniających zapotrzebowanie rynku pracy.

Jedną z najważniejszych i popularnych specjalności na I stopniu kierunku Europeistyka jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA, na której kształcimy kadry samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów powiatowych, miejskich i gminnych, a także innych instytucji publicznych.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu, w ubiegłym roku akademickim na studiach II stopnia uruchomiliśmy specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę m.in. w charakterze specjalisty ds. kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji usług społecznych, rzecznika instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych, jak również negocjatora w konfliktach społecznych i politycznych.

Ponadto, na studiach II stopnia, od roku akademickiego 2011/2012 oferujemy nową specjalność – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. W jej ramach przedmioty specjalnościowe, takie jak: obrona cywilna i sytuacje kryzysowe, terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, europejska współpraca transgraniczna i inne. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę lub podwyższyć kwalifikacje w takich zawodach jak: policjant, żołnierz zawodowy, strażnik miejski, pracownik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik, pracownik organizacji pozarządowej i innych. Projektując tę specjalność kierowaliśmy się w pierwszej kolejności oczekiwaniami pracodawców w naszym regionie.

Niezwykle ważna w sylwetce naszego Absolwenta będzie świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności interpretacji i krytycyzmu otaczającej go rzeczywistości: świata, Europy, ojczystego kraju i społeczności lokalnej.

Jesteśmy przekonani, iż proponowany kierunek okaże się praktyczny i przydatny w planowaniu lub dalszym rozwoju kariery zawodowej.

[Rozmiar: 6800 bajtów]
Rekrutacja 2014:
Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ogłasza rekrutację na kierunek EUROPEISTYKA
Informacji udziela Komisja Rekrutacyjna  więcej
 
Główna    ::    O nas    ::    Specjalności    ::    Plany    ::    Rekrutacja    ::    Dyżury i konsultacje    ::    Kontakt